Rwydwaith Cydraddoldeb Tai Cymru

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Tai Cymru (WHEN) yn rhwydwaith sy’n cael ei redeg gan ddarparwyr tai yng Nghymru er mwyn rhannu a hybu ymarfer gorau a dealltwriaeth o gydraddoldeb yn sector tai Cymru. Mae am ddim ac yn agored i pob sefydliad sy’n aelod o Tai Pawb. Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal tair gwaith bob blwyddyn, mewn lleoliadau gwahanol o gwmpas Cymru.

Cylch gorchwyl y rhwydwaith yw:

I adnabod a galluogi dealltwriaeth o ymarfer da ac arloesi ym maes tai a chydraddoldeb;

I adnabod a deall heriau posib i gydraddoldeb ym maes tai ac i ddatblygu atebion ymarferol;

I gyfrannu at ac i ddylanwadu ar waith dylanwadu a pholisi Tai Pawb;

I ddatblygu dull gweithredu ar gyfer datrys problemau sy’n gysylltiedig a materion tai yng Nghymru;

I gefnogi a galluogi unigolion sy’n gweithio mewn cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i roi gofynion y Ddeddf Gydraddoldeb a deddfwriaeth perthnasol arall ar waith;

I weithio gyda sefydliadau tai a sefydliadau cydraddoldeb eraill, gan gynnwys y trydydd sector, i ddatblygu arbenigedd cydraddoldeb gwell o fewn y sector dai;

I alluogi canlyniadau gwell ar gyfer pob person sy’n meddu ar nodweddion gwarchodedig sy’n byw yng Nghymru

Mae’r grwp hefyd yn adnabod cyfleoedd ar gyfer ymgysylltiad ehangach, ymatebion gwell i newidiadau arfaethedig i bolisi a dealltwriaeth gwell o gydraddoldeb ymysg aelodau.

Caiff y Rhwydwaith ei gadeirio gan Amanda Attfield (Bron Afon). Mae Tai Pawb yn darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Rhwydwaith.

Information

Gwelwch yr adran ddigwyddiadau ar ein gwefan i ddysgu mwy am gyfarfodydd WHEN sydd ar y gweill.

 

Am wybodaeth pellach ar y rhwydwaith WHEN cysylltwch a helen@taipawb.org 029 2053 7633.