Cyrsiau agored

Mae Tai Pawb o dro i dro yn darparu hyfforddiant ar y cyd â sefydliadau arbenigol eraill.

Dyma’n cyrsiau agored ar hyn o bryd:


Cwrs agored

Ymgysylltu â grwpiau amrywiol ac heb gynrychiolaeth ddigonol

TPAS Cymru & Tai Pawb

Dydd Mawrth 29 Tachwedd

8 Coopers Yard, Llawr Gwaelod, Llys Canol, Heol Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Gweld manylion  Archebu nawr