Datgelu Rhagfarnau Anymwybodol

Mae’r rhaglen hyfforddi undydd rhyngweithiol ac ymarferol hon yn trafod y tueddiadau unigol a diwylliannol sy’n effeithio ar ein perthnasau gwaith. Mae’n caniatáu i bobl, mewn awyrgylch saff, ddeall rhagfarn anymwybodol a datblygu strategaethau personol i sicrhau bod modd rheoli rhagfarn personol yn effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant ar ragfarn anymwybodol yn trafod beth yw rhagfarn anymwybodol, mecanweithiau rhagfarn, a sut mae’n gallu sleifio i mewn ac effeithio ar y gweithle. Bydd yn galluogi cyfranogwyr i adnabod ffyrdd o reoli rhagfarn gan unigolion, mewn tîm ac mewn sefydliad er mwyn gwneud penderfyniadau gwell a mwy effeithiol yn y gweithle. Bydd yr hyfforddwr yn gweithio gyda’r cyfranogwyr i sicrhau eu bod yn deall rhagfarn anymwybodol, ac yn datblygu strategaethau i reoli rhagfarnau personol yn effeithiol.

Amcanion - Bydd y dysgwr yn gallu gwneud y canlynol:

Diffinio rhagfarn anymwybodol

Deall y gwyddoniaeth y tu ôl i ragfarn anymwybodol

Adnabod rhesymau personol a busnes i fynd i’r afael â rhagfarn anymwybodol

Asesu effaith rhagfarnau’r sefydliad a rhagfarnau unigolyn

Adnabod strategaethau i leihau effaith rhagfarnau ar swyddogaethau busnes a phobl allweddol

Creu strategaethau personol ar gyfer lleihau effaith ein rhagfarnau ein hunain.

Cynulleidfa darged

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bob aelod staff. Gellir ei deilwra’n hawdd i ganolbwyntio mwy ar anghenion staff rheng flaen neu staff uwch.

Hyd y cwrs

1/2 diwrnod

Information

Sut i archebu

Os hoffech chi drefnu Hyfforddiant Datgelu Rhagfarnau Anymwybodol ar gyfer Staff, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org neu ffonio 029 2053 7630.