Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â ni neu i siarad â rhywun ynghylch hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, llenwch y ffurflen isod neu gysylltu â ni drwy unrhyw un o’r manylion sydd ar y dudalen hon.

Information

Shelter Cymru

Rydyn ni’n sefydliad sy’n gweithio gyda darparwyr tai yn uniongyrchol er mwyn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu  darparu cyngor yn uniongyrchol i denantiaid. Os oes angen cyngor am dai arnoch, ewch i wefan Shelter Cymru neu ffoniwch ein llinell cymorth 0345 075 5005

Staff Contact Details

Cyfarwyddwr
Alicja Zalesinska
Direct Line:
029 2053 7632
Rheolwr Datblygu Busnes
Tim Crahart
Direct Line:
029 2053 7637
Swyddog Polisi a Materion Allanol
Emma Reeves-McAll
Direct Line:
029 2053 7634
Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Matt O'Grady
Direct Line:
029 2053 7633
Swyddog Cyllid a Gweinyddu
Andrea Penny
Direct Line:
029 2053 7630