Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â ni neu i siarad â rhywun ynghylch hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, llenwch y ffurflen isod neu gysylltu â ni drwy unrhyw un o’r manylion sydd ar y dudalen hon.

  Information

  Shelter Cymru

  Rydyn ni’n sefydliad sy’n gweithio gyda darparwyr tai yn uniongyrchol er mwyn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu  darparu cyngor yn uniongyrchol i denantiaid. Os oes angen cyngor am dai arnoch, ewch i wefan Shelter Cymru neu ffoniwch ein llinell cymorth 0345 075 5005

  Staff Contact Details

  Cyfarwyddwr
  Alicja Zalesinska
  Direct Line:
  029 2053 7632
  Rheolwr Datblygu Busnes
  Tim Crahart
  Direct Line:
  029 2053 7637
  Swyddog Polisi a Materion Allanol
  Emma Reeves-McAll
  Direct Line:
  029 2053 7634
  Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  Matt O'Grady
  Direct Line:
  029 2053 7633
  Swyddog Cyllid a Gweinyddu
  Andrea Penny
  Direct Line:
  029 2053 7630
  Verified by MonsterInsights