Newyddion

Newyddion diweddaraf Tai Pawb

5th Tachwedd 2018
A Allech chi Ddarparu Gwasanaethau Cydraddoldeb ar gyfer Tai Pawb?
Tai Pawb yw’r unig elusen yng Nghymru sy’n canolbwyntio’n benodol ar hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol yn y sector tai. Rydym yn dîm bychan ymroddedig, gydag aelodaeth o dros 60...

Other news

27th Chwefror 2018
Ymateb ar y cyd i Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Addasiadau Tai
Cred Tai Pawb ac Anabledd Cymru ei bod yn hanfodol gweinyddu gwasanaethau addasu tai yn effeithiol wrth helpu pobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru i fyw'n annibynnol ac i...
14th Rhagfyr 2017
Cyllid newydd gan EHRC ar gyfer Pecyn Cymorth Tai Hygyrch
Mae Tai Pawb, mewn partneriaeth ag Access Design Solutions, wedi’i gomisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (Equality and Human Rights Commission/EHRC) i ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer Cynghorwyr...
14th Rhagfyr 2017
Penodiad Martyn Jones i Bwyllgor Cymru EHRC
Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiad ein Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Martyn Jones, i Bwyllgor Cymru EHRC. Sefydlwyd Pwyllgor Cymru gan Ddeddf Gydraddoldeb 2006, fel corff penderfynu gyda dyletswyddau a phwerau...
19th Medi 2017
Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i oruchwyliaeth reoleiddiol cymdeithasau tai yng Nghymru. Rydym yn croesawu'r ymateb i argymhellion y Pwyllgor, yn arbennig...