15th Medi 2017

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai

Written by Alicja Zalesinska

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i oruchwyliaeth reoleiddiol cymdeithasau tai yng Nghymru. Rydym yn croesawu’r ymateb i argymhellion y Pwyllgor, yn arbennig ymrwymiad i dryloywder data a grymuso tenantiaid i ddatblygu craffu gan denantiaid.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru, TPAS, a phartneriaid eraill i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu hymgorffori yn y dulliau data a chraffu newydd. Credwn y bydd y ddau ddatblygiad yn cyfrannu at well perfformiad yn y sector ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ac, yn y pen draw, deilliannau gwell a thecach ar gyfer grwpiau amrywiol o denantiaid.

 

Cliciwch yma i weld yr argymhellion

 

 

Back
Verified by MonsterInsights