Tai Pawb yn Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ym Maes Tai yng Nghymru.

Credwn fod gan bawb yr hawl i gael tai a chartrefi o ansawdd da mewn cymunedau diogel a chydlynol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau tai, mudiadau cydraddoldeb a’r Llywodraeth i leihau rhagfarn, gwahaniaethu, bod dan anfantais a thlodi ym maes tai.

Mwy amdanom ni