Blog

capture

Dyma’r lle i weld y safbwyntiau a’r sylwadau diweddaraf ym maes cydraddoldeb a thai.

 

1st Hydref 2021
Back the Bill campaign launches major research into right to housing in Wales
Three leading housing organisations in Wales have launched a major research project into the social and economic impact of introducing the right to adequate housing in Wales.

Other blogs

28th Medi 2017
Seminar Summary: Fair Share – Equality and Diversity Issues in Shared Housing
Tai Pawb's most recent seminar focused on equality and diversity issues in Shared Housing. This was in response to growing concerns in respect of the Local Housing Allowance (LHA) and...
5th Rhagfyr 2016
Astudiaeth Achos: Proffil cwsmeriaid ac asesiadau o effaith ar gydraddoldeb yng nghymdeithas Tai Sir Fynwy
Chris York, Swyddog Polisi a Chynlluniau Newydd yng nghymdeithas Tai Sir Fynwy yn pwyso a mesur gwaith y gymdeithas ar yr asesiadau o effaith ar gydraddoldeb a defnyddio data cwsmeriaid i ennyn newid go iawn.
4th Tachwedd 2016
Pam ymunais i â #LeaderLikeMe
Pam ymunais i â #LeaderLikeMe - Jonathan Conway (Newport City Home)
31st Hydref 2016
Cynnydd TPAS Cymru gyda #LeaderLikeMe
Mae Phoenix Averies o TPAS Cymru wedi recordio diweddariad ar ffurf Vlog ynghylch cynnydd TPAS Cymru hyd yma o ran yr addewidion maent wedi’u gwneud ar gyfer ymgyrch #leaderlikeme Tai Paw