Blog

capture

Dyma’r lle i weld y safbwyntiau a’r sylwadau diweddaraf ym maes cydraddoldeb a thai.

 

28th September 2017
Seminar Summary: Fair Share – Equality and Diversity Issues in Shared Housing
Tai Pawb's most recent seminar focused on equality and diversity issues in Shared Housing. This was in response to growing concerns in respect of the Local Housing Allowance (LHA) and...

Other blogs

5th December 2016
Astudiaeth Achos: Proffil cwsmeriaid ac asesiadau o effaith ar gydraddoldeb yng nghymdeithas Tai Sir Fynwy
Chris York, Swyddog Polisi a Chynlluniau Newydd yng nghymdeithas Tai Sir Fynwy yn pwyso a mesur gwaith y gymdeithas ar yr asesiadau o effaith ar gydraddoldeb a defnyddio data cwsmeriaid i ennyn newid go iawn.
4th November 2016
Pam ymunais i â #LeaderLikeMe
Pam ymunais i â #LeaderLikeMe - Jonathan Conway (Newport City Home)
31st October 2016
Cynnydd TPAS Cymru gyda #LeaderLikeMe
Mae Phoenix Averies o TPAS Cymru wedi recordio diweddariad ar ffurf Vlog ynghylch cynnydd TPAS Cymru hyd yma o ran yr addewidion maent wedi’u gwneud ar gyfer ymgyrch #leaderlikeme Tai Paw
18th April 2016
Cysylltiadau cymunedol a’r cynnydd mewn digwyddiadau hiliol yn dilyn Refferendwm yr UE
Yma yn Tai Pawb rydym yn credu’n gryf bod ein haelodau yng Nghymru’n arwain y ffordd yn eu hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chyfiawnder cymdeithasol. Mae gan fudiadau tai cymdeithasol...