Datganiad gan Gyfarwyddwr Tai Pawb ar gysylltiadau cymunedol a’r cynnydd mewn digwyddiadau hiliol yn dilyn Refferendwm yr UE

Yn dilyn adroddiadau o gynnydd mewn digwyddiadau hiliol yn dilyn penderfyniad y DU i adael yr UE, mae Cyfarwyddwr Tai Pawb wedi rhyddhau datganiad sy’n annog mudiadau tai yng Nghymru i fynd i’r afael â throseddau casineb ac i ganolbwyntio ar wella cysylltiadau cymunedol. Gallwch ddarllen y datganiad yma.

 

Back