Newyddion

Newyddion diweddaraf Tai Pawb

17th February 2017
£249,425 Lottery funding awarded to Tai Pawb to promote equality in the private rented sector.
Tai Pawb has received almost a quarter of a million pounds from the Big Lottery People and Places Fund to carry out a project promoting equality in the private rented sector in South Wales. The project will be run in partnership with the Residential Landlords Association (RLA) in Wales, representing Wales’s private landlords.
7th December 2016
Yn dod yn fuan – Marc Cydraddoldeb ac Amrywiaeth newydd sbon gan Tai Pawb
“Sut beth yw da?” Dyna’r cwestiwn gan ein haelodau pan maent yn gweld bod angen gwneud mwy ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae Tai Pawb yn credu’n gryf bod darparwyr...
14th October 2016
Cadeirydd newydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Tai Cymru
Mae Tai Pawb yn falch o gyhoeddi bod Amanda Attfield wedi ymgymryd â rôl Cadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Tai Cymru. Ymunodd Amanda â’r Sector Tai yng Nghymru yn 2014, ar ôl...
16th September 2016
Mewnfudwyr, Ffoaduriaid a Chysylltiadau Cymunedol: adnoddau’r digwyddiad diweddaraf
Mae llawer o heriau a chryn ansicrwydd o’n blaen yn dilyn y refferendwm diweddar. Er hynny, mae cydlyniant cymunedol yn holl bwysig ar adegau fel hyn wrth i deimladau cryf...
#LeaderLikeMe
Mae Tai Pawb yn parhau â’r ymgyrch “#LeaderLikeMe” trwy ofyn i’r sector tai yng Nghymru i wneud addunedau er mwyn cynyddu cynrychiolaeth cymunedau amrywiol o fewn arweinyddiaeth y sector.