2018-19 Annual Report

Over the past year we’ve worked across our three strategic strands:

  • Advancing rights and increasing fairness
  • Fostering excellence in equality and diversity
  • Running an innovative and proactive organisation

We are proud to have made an impact throughout the sector. Some of our key achievements are highlighted in this Annual Report video.

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweithio ar draws tri maes strategol:

  • Symud hawliau ymlaen a hybu tegwch
  • Meithrin rhagoriaeth mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Rhedeg mudiad arloesol a rhagweithiol

Rydym yn falch o fod wedi cael effaith trwy’r sector benbaladr. Ceir uchafbwyntiau o’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn y fideo Adroddiad Blynyddol hwn.

Back
Verified by MonsterInsights