Pobl hŷn, oed a thai

Isod gallwch ddod o hyd i adnoddau defnyddiol a gwybodaeth ynghylch pobl hŷn, oed a thai. Mae’n bwysig adnabod yr amrywiaeth sy’n bodoli ymysg pobl hŷn, ac mae’r adnoddau isod yn adlewyrchu hyn.

Information

Cael Mynediad at Adnoddau Aelodau

Mae rhai adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen cyfrinair arnoch i gael gafael arnynt. Os ydych chi’n aelod o Tai Pawb ac wedi anghofio’ch cyfrinair neu os hoffech chi gael copïau o’r dogfennau mewn Word neu fformat arall, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org 029 2053 7630.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth ar bobl hŷn, oed a thai cysylltwch â:

Tai Pawb

Llinell Gymorth

helpline@taipawb.org

029 2053 7630

Information

Cofiwch mai dim ond er gwybodaeth yw’r deunyddiau yn yr adran hon. Nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid yw Tai Pawb yn gyfrifol am gynnwys adnoddau allanol.

Verified by MonsterInsights