Grwpiau Gwarchodedig a Thai

Yn yr adran hon gallwch weld adnoddau defnyddiol a dolenni at wybodaeth am wahanol grwpiau gwarchodedig. Mai rhai o’r grwpiau sy’n cael eu crybwyll yn rhan o ddiffiniadau ehangach nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Byddwch hefyd yn gweld gwybodaeth ar yr iaith Gymraeg.

Posteri Nodweddion Gwarchodedig

Mae Tai Pawb wedi cynhyrchu posteri nodweddion gwarchodedig ar gyfer ei aelodau. Mae’r posteri yn offeryn defnyddiol er mwyn atgoffa staff beth yw’r nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, i bromtio cwestiynau a chodi ymwybyddiaeth o’r llinell gymorth ymysg staff:

Information

Cael Mynediad at Adnoddau Aelodau

Mae rhai adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen cyfrinair arnoch er mwyn cael mynediad atynt. Os ydych chi’n aelod Tai Pawb ac angen manylion y cyfrinair neu gopïau o ddogfennau mewn fformat gwahanol cysylltwch â helpline@taipawb.org 029 2053 7630.

Information

Cofiwch mai dim ond er gwybodaeth yw’r deunyddiau yn yr adran hon. Nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid yw Tai Pawb yn gyfrifol am gynnwys adnoddau allanol.