Adnoddau

Croeso i’ch Pecyn o Adnoddau ar Gydraddoldeb a Thai

Bydd yr adran hon o’n gwefan yn cynnig pecyn o wybodaeth i’ch cynorthwyo i ddysgu mwy am gydraddoldeb a thai. Hefyd, ceir gwybodaeth am ddulliau a all eich helpu chi i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eich sefydliad.

Pecyn Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb

 

Yn eich helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar y broses asesu effaith ar gydraddoldeb

Adnoddau i Fynd i’r Afael â Throseddau Casineb

Briffio am Arferion Da:

Dysgu gan eraill

Information

Cael Gafael ar Adnoddau Aelodau

Mae rhai adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen cyfrinair arnoch i gael gafael arnynt. Os ydych chi’n aelod o Tai Pawb ac wedi anghofio’ch cyfrinair neu os hoffech chi gael copïau o’r dogfennau mewn Word neu fformat arall, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org 029 2053 7630.

Information

Cofiwch mai dim ond er gwybodaeth yw’r deunyddiau yn yr adran hon. Nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid yw Tai Pawb yn gyfrifol am gynnwys adnoddau allanol.