Y Gymraeg ym maes Tai

Gweler isod adnoddau a gwybodaeth ddefnyddiol ar y Gymraeg ym maes Tai.

Information

Cael Gafael ar Adnoddau i Aelodau

Mae rhai o’r adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen i chi roi eich cyfrinair i gael gafael arnyn nhw. Os ydych chi’n aelod o Tai Pawb a’ch bod wedi anghofio eich cyfrinair neu os hoffech chi gael copïau o’r dogfennau mewn Word neu mewn fformat arall, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org neu ffonio 029 2053 7630.

Cyflwyniadau o Ddigwyddiadau Tai Pawb:

Gwybodaeth Ddefnyddiol

  • BydTermCymru – Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys eu cronfa ddata termau, TermCymru, ynghyd â phob math o adnoddau defnyddiol eraill ar gyfer cyfieithwyr.
  • Cysill Ar-lein – Gwirydd sillafu a gramadeg ar-lein gan Brifysgol Bangor
  • Nwyddau Iaith Gwaith a Gwasanaeth Prawfddarllen (Comisynydd y Gymraeg – Safle Hybu)
  • Mae gan Gymdeithas Tai Gogledd Cymru adnoddau defnyddiol ar eu gwefannau o ran:

Organisations that can provide further information

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y Gymraeg ym maes tai, mae croeso i chi gysylltu â:

Llinell Gymorth i Aelodau

Tai Pawb

helpline@taipawb.org

029 2053 7630

Information

Cofiwch fod y deunyddiau yn yr adran hon er gwybodaeth yn unig ac nid yw’r gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid yw Tai Pawb yn gyfrifol am gynnwys adnoddau allanol.

Verified by MonsterInsights