Deddfwriaeth Cydraddoldeb


Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am ddeddfwriaeth cydraddoldeb a’r meysydd allweddol yn y ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ddarparwyr tai, mudiadau’r trydydd sector ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Addasiadau Rhesymol

Hawliau Dynol

Information

Accessing Member Resources

Mae rhai adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen cyfrinair arnoch i gael gafael arnynt. Os ydych chi’n aelod o Tai Pawb ac wedi anghofio’ch cyfrinair neu os hoffech chi gael copïau o’r dogfennau mewn Word neu fformat arall, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org 029 2053 7630.

Information

Please note the material in this section is for information purposes only and does not constitute legal advice. Tai Pawb is not responsible for the content of external resources.